AKTUALNOŚCI

LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO

Ku Ewangelii Ubóstwa Drodzy Siostry i Bracia, Mija tydzień, odkąd formalnie i uroczyście przyszedłem – z woli papieża Franciszka – do Archidiecezji Łódzkiej jako jej nowy pasterz. Dziś chcę stanąć pomiędzy Wami wszystkimi, pośrodku każdej Eucharystycznej Wspólnoty, i rozważyć zarówno SŁOWO, jakie w tym momencie kieruje ku nam Pan; jak i DZIAŁANIE/CZYN, do którego nas jako swój Kościół aktualnie wzywa...
» Rozwiń całość »

Ku Ewangelii Ubóstwa

Drodzy Siostry i Bracia,

Mija tydzień, odkąd formalnie i uroczyście przyszedłem – z woli papieża Franciszka – do Archidiecezji Łódzkiej jako jej nowy pasterz. Dziś chcę stanąć pomiędzy Wami wszystkimi, pośrodku każdej Eucharystycznej Wspólnoty, i rozważyć zarówno SŁOWO, jakie w tym momencie kieruje ku nam Pan; jak i DZIAŁANIE/CZYN, do którego nas jako swój Kościół aktualnie wzywa.

Słowo dzisiejszej niedzieli niesie w sobie równie fundamentalny, co mocny przekaz. Zamyka je w Ewangelii Jezusowe zdanie: „AMEN (zaprawdę), nie znam Was!”

Przyznacie – to zdanie szokujące! Jak to: „nie znam Was!”?

Bóg, który jest wszechwiedzący? Który wie i „zna” wszystko, i wszystkich! Przed którym nic nie jest zakryte! Jak może mówić: „nie znam Was”?

Jak można zrozumieć tę niewiedzę Boga?!
Zanim spróbujemy poszukać odpowiedzi, zwróćmy wcześniej uwagę, w jaki sposób owo Jezusowe stwierdzenie ujmuje istotę wiary. Otóż, rozstrzygające we wierze (i to na całą wieczność!) okazuje się nie to, czy my „znamy” Boga, lecz to, czy „On nas zna”! Przecież pięć odrzuconych panien „zna” Boga. Są w gronie oczekujących na Jego przyjście; potrafią do Niego wołać: „Panie, Panie!” Są więc na swój sposób pobożne – w każdym razie: modlą się… A jednak drzwi wiecznej uczty w niebie zostają przed nimi zamknięte! A Niebieski Gospodarz mówi do nich, uzasadniając swoją decyzję: „Nie znam Was!”

Jako ludzie wierzący deklarujemy nieraz swoją znajomość Boga. Każdy z nas posiada o Nim jakąś wiedzę. Uczyliśmy się o Nim na katechezie, słuchamy kazań i konferencji, sami sięgamy po Biblię, czytamy czasami książki teologiczne i prasę religijną, nierzadko z pasją bierzemy udział w dyskusjach na temat religii i Kościoła. Wszystko to pozwala nam z pokorą, ale i z przekonaniem powiedzieć: „Wiem, o co chodzi we wierze”; „Znam Boga”! I to jest z pewnością ważne. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam jednak, że ważniejsze jest zadać sobie pytanie: „Czy On mnie zna?”!

By odpowiedzieć na to pytanie trzeba wpierw odkryć, że „poznanie” w pojęciu Biblii nie jest jedynie sprawą intelektu. „Poznanie” nie sprowadza się jedynie do zdobycia wiedzy. Drogą i metodą poznania nie są wyłącznie studia, ale MIŁOŚĆ. Poznanie, a w szczególności poznanie drugiej osoby (!), dokonuje się dopiero w bliskiej relacji z nią, we wspólnocie życia, w pełnej zaufania, intymnej bliskości. Księga Rodzaju mówi, że „Adam POZNAŁ swoją żonę Ewę, a ona poczęła i urodziła syna…” (Rdz 4, 1). Każdy z nas potwierdzi tę biblijną intuicję – można kogoś poznać przeczytawszy o nim książkę; ale czymś zupełnie innym jest: zamieszkać z nim pod jednym dachem, razem żyć, pracować, odpoczywać, cieszyć się, cierpieć, razem się modlić. Taka bliskość przynosi nam zupełnie inny rodzaj „wiedzy” o człowieku. O kimś, kto stał się dla mnie bliską osobą. Znam go tak – i on mnie zna tak – jak nikt inny na świecie!

Kiedy więc pytam, czy Bóg mnie zna – nie pytam ostatecznie o zakres Jego wiedzy, ale o jakość mojej KOMUNII z Nim. Być może mnie „nie zna”, dlatego że to ja nie pozwalam Mu się do końca poznać. Nie wchodzę z Nim w relację miłości, pełną zaufania i otwartości. Nie odsłaniam Mu całego czy całej siebie. Owszem, może sam dużo o Nim wiem, ale Jemu nie pozwalam wejść do mego wnętrza. Są we mnie obszary, do których Go nie dopuszczam – nie chcę, by je poznał. Kryję się z nimi przed Nim. Kto wie, może w ogóle cały przed Nim się kryję – jak Adam w raju… Nie chcę przed Jego oczami stanąć w pełnej prawdzie. Chowam ją za fasadą zewnętrznej pobożności, recytując głośno: „Panie! Panie!”

Tak oto pytanie „Czy Bóg mnie zna?” przekształca się w pytanie: „Czy pozwalam się Bogu kochać?” W pełnym zaufaniu, że każdy z zakamarków mojej osoby i mojego życia, który otworzę przed Nim, zostanie oczyszczony i wzmocniony. Nie muszę niczego kryć przed Bogiem. On nie przychodzi, aby niszczyć czy kraść. Mogę dziś stanąć przed Nim, otworzyć swoje wnętrze i powiedzieć: „Panie, wejdź! Nie mam przed Tobą tajemnic. Poznaj mnie i rozgość się”.

Przy czym przypowieść wyraźnie podkreśla, że nie chodzi tu o jednorazowe, nawet najbardziej intensywne doznanie czy doświadczenie. Chodzi o komunię, która wytrzyma próbę czasu. Oblubieniec z przypowieści odciąga bowiem czas swojego przyjścia – jakby chciał sprawdzić, czy starczy nam „oliwy” – czy nasze pragnienie bycia z Nim nie zgaśnie, ale przekształci się w TRWAŁĄ relację! Powtórzmy, od odpowiedzi na to pytanie zależy nasza wieczność.

O północy rozległo się wołanie: „Oto Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!”
Najwyraźniej, przyjście naszego Pana domaga się czujności; niesie w sobie pewien element zaskoczenia; dokonuje się jakby nie-w-porę; każe nam zerwać się ze snu; w pewnym sensie okazuje się niewygodne, naruszające nasz komfort. I tu się otwiera drugi ważny wymiar naszej refleksji – wyznaczony nie tylko Słowem Ewangelii, ale i kontekstem czasu, w którym go wysłuchujemy.

Otóż, w przyszłą niedzielę (19 listopada), z ustanowienia papieża Franciszka, będziemy wraz z całym Kościołem przeżywać I-wszy Światowy Dzień Ubogich. Ojciec Święty ustanowił ten dzień, zamykając Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Światowy Dzień Ubogich ma być – w zamyśle Papieża – obchodzony zawsze na tydzień przed Uroczystością Chrystusa Króla. Ma stanowić jej niepomijalną bramę. Każdy, kto chce uwielbić królewski Majestat Chrystusa, musi najpierw przyjąć Go i zgiąć przed Nim kolano, gdy przychodzi w Osobie Ubogiego. Franciszek w swym Orędziu na I-wszy Dzień Ubogich kieruje do nas przejmujące słowa św. Jana Chryzostoma: „Jeśli chcecie uczcić Ciało Chrystusa, to nie lekceważcie Go dlatego, że jest nagie. Nie czcijcie Chrystusa jedwabnymi ozdobami zapominając o Chrystusie, który za murami kościoła jest nagi i cierpi z zimna”. I dodaje od siebie: „Jeśli chcemy naprawdę spotkać Chrystusa, to konieczne jest, abyśmy dotknęli się Jego Ciała w ranach ubogich, w odpowiedzi na Komunię sakramentalną otrzymaną w Eucharystii”.

Przyjście Chrystusa w ubogim jest nieraz takie, jak to opisane w dzisiejszej Ewangelii: jest nie-w-porę, burzy nasz komfort czy święty spokój, nie pasuje do naszych oczekiwań, wyobrażeń czy estetyki. Nieraz więc uciekamy przed nim, a czasami chcemy je zbyć szybkim datkiem wciśniętym w dłoń potrzebującemu, lub – jeszcze lepiej – wrzuconym do puszki. Bez lekceważenia nawet i takich gestów, Franciszek wzywa nas, byśmy przestali myśleć o biednych jako jedynie o „odbiorcach” naszej zapomogi, a odważyli się na „prawdziwe spotkanie z ubogimi”: popatrzenie w oczy, wyciągnięcie ręki, rozmowę. Ubóstwo ma dziś niejedną postać: biedy i bezdomności, ale także samotności (zwłaszcza pomnożonej przez starość), choroby, która rujnuje nie tylko czyjeś zdrowie, ale i jego zasoby materialne, wygnania z domu i imigracji. Ma twarz kobiet i mężczyzn wykorzystywanych do katorżniczej, a czasami także głęboko niemoralnej pracy, albo dzieci, które z racji na status materialny swych rodziców nie mogą w pełni rozwijać swych uzdolnień. Jezusa w ubogich można spotkać w szpitalach i w więzieniach, ale także we własnej klatce bloku, za ścianą – w najbliższym sąsiedztwie. Wyobraźnia miłosierdzia – którą wzniecał w nas św. Jan Paweł II – łatwo nam pokaże, jak niekompletny jest zestawiony tu katalog ludzkiej biedy, w której Jezus szuka swoich kolejnych wcieleń. Wystarczy przypomnieć sobie przywoływane przecież wielokrotnie w czas Nadzwyczajnego Jubileuszu wszystkie uczynki miłosierdzia co do ciała, i co do duszy. Byle tylko ich przypomnienie wyostrzyło nasz wzrok, uwrażliwiło serca i zaowocowało czynem: „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!” (1 J 3, 18).

Usilnie namawiam wszystkich, aby włączyć się w każde działanie i inicjatywę, jakie zostaną podjęte z okazji I Światowego Dnia Ubogich – tak w Łodzi, jak i w całej Archidiecezji – w każdej Parafii i Wspólnocie. Proszę o modlitwę za ubogich i z ubogimi, a także za wszystkie nasze dzieła charytatywne i za wszystkich, którzy świadczą miłość potrzebującym. „Caritas” rozprowadziła do każdej z naszych Parafii dobrze znane Wam „Tytki” – napełnione żywnością czy środkami czystości staną się z pewnością realną pomocą w każdej lokalnej wspólnocie. Być może jednak można uczynić coś jeszcze? Zaprosić na obiad samotnego sąsiada? Albo wreszcie zjeść rzeczywiście obiad z najbliższymi? Może trzeba pójść odwiedzić kogoś w szpitalu? Albo iść pomodlić się z kimś, kto opłakuje dopiero co zmarłą bliską osobę. Pamiętajmy: to są wszystko spotkania z naszym Panem, który właśnie przychodzi.

Dodajmy jeszcze, że także i w tym wypadku – spotkania z Jezusem w ubogim – obowiązuje nas odkryta wcześniej logika miłości: nie chodzi o spotkanie jednorazowe – o chwilę, o „DZIEŃ” UBOGICH. Chodzi o spotkanie – o doświadczenie, które wytrzyma próbę czasu – o postawę konsekwentną – przemieniającą nas i nasze odniesienia w sposób trwały. Ostatecznie to Pan udziela nam „Oliwy miłosierdzia” – i udziela jej hojnie: nie na godzinę, i nie na jeden dzień w roku! Co więcej, każdy kto choć raz stał się jej szafarzem, musiał zobaczyć, jak jej przybywa (!), gdy ją rozdajemy! Jest niewyczerpalna – byle tylko człowiek zdecydował się nią dzielić!

Właśnie dlatego papież Franciszek namawia nas w swoim orędziu już nie na jeden Dzień Ubogich, ale na cały TYDZIEŃ – od dzisiejszej niedzieli począwszy, a za wzory zaangażowania charytatywnego stawia nam świętych, którzy nie tyle od czasu do czasu wspierali ubogich, co raczej zdecydowali się dzielić z nimi życie – zamieszkać z nimi pod jednym dachem, jak św. Franciszek czy św. Brat Albert, którego rok w Polsce przeżywamy.

Siostry i Bracia,
cieszę się, że właśnie w takim momencie zaczynam swoje pasterzowanie w Łódzkim Kościele – w przededniu I Światowego Dnia Ubogich. Że na progu tej posługi dane mi jest z Wami spotkać Chrystusa, który „będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić” (2 Kor 8, 9). Niech On nas dalej prowadzi do odkrycia Ewangelii Ubóstwa.

Proszę Was wszystkich o modlitwę za mnie, i serdecznie Wszystkim błogosławię: w Imię +Ojca i +Syna i +Ducha Świętego. Amen

Arcybiskup Grzegorz Ryś
Metropolita Łódzki

Łódź, 10 listopada 2017 roku

« Zwiń «

PROGRAM MISJI MIŁOSIERDZIA 2017

Sobota, 11 listopada 17.30 - Przyjęcie Obrazu na placu kościelnym i procesja wokół kościoła 18.00 - Msza Św. na rozpoczęcie Misji 21.00 - Apel Misyjny Niedziela, 12 listopada 7.00 - Msza Św. z nauką ogólną 8.30 - Msza Św. z nauką ogólną 10.00 - Msza Św. z nauką dla młodych 11.30 - Msza Św. z nauką dla dzieci i ich rodziców 13...
» Rozwiń całość »

Sobota, 11 listopada

17.30 - Przyjęcie Obrazu na placu kościelnym i procesja wokół kościoła

18.00 - Msza Św. na rozpoczęcie Misji

21.00 - Apel Misyjny

Niedziela, 12 listopada

7.00 - Msza Św. z nauką ogólną

8.30 - Msza Św. z nauką ogólną

10.00 - Msza Św. z nauką dla młodych

11.30 - Msza Św. z nauką dla dzieci i ich rodziców

13.00 - Msza Św. z nauką ogólną

15.00 - Godzina Miłosierdzia - Koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzinki o Miłosierdziu Bożym

18.00 - Msza Św. z nauką ogólną

21.00 - Apel Misyjny

Poniedziałek, 13 listopada

7.45 - modlitwa i refleksja o Bożym Miłosierdziu

8.00 - Msza Św. z nauką ogólną

15.00 - Koronka i Godzinki o Miłosierdziu Bożym

15.30 - Adoracja przy Obrazie Jezu, ufam Tobie

17.00 - różaniec z wypominkami

18.00 - Msza Św. z nauką ogólną; po Mszy - nauka stanowa dla kobiet

21.00 - Apel Misyjny

Wtorek, 14 listopada

 

7.45 - modlitwa i refleksja o Bożym Miłosierdziu

8.00 - Msza Św. z nauką ogólną

15.00 - Koronka i Godzinki o Miłosierdziu Bożym

15.30 - Adoracja przy Obrazie Jezu, ufam Tobie

17.00 - różaniec z wypominkami

18.00 - Msza Św. z nauką ogólną; po Mszy - nauka stanowa dla mężczyzn

20.00 - Droga Krzyżowa - misterium

Środa, 15 listopada - dzień spowiedzi

SPOWIEDŹ - 15 minut przed każdą Mszą Św.

7.45 - modlitwa i refleksja o Bożym Miłosierdziu

8.00 - Msza Św. z nauką ogólną oraz udzieleniem sakramentu chorych

15.00 - Koronka i Godzinki o Miłosierdziu Bożym

15.30 - Adoracja przy Obrazie Jezu, ufam Tobie

17.00 - różaniec z wypominkami

18.00 - Msza Św. z nauką ogólną oraz nabożeństwo przebłagalne

21.00 - Apel Misyjny

Czwartek, 16 listopada

7.45 - modlitwa i refleksja o Bożym Miłosierdziu

8.00 - Msza Św. z nauką dla rodzin i odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich

11.30 - Msza Św. dla szkół katolickich oo. Bernardynów

15.00 - Koronka i Godzinki o Miłosierdziu Bożym

15.30 - Adoracja przy Obrazie Jezu, ufam Tobie

17.00 - różaniec z wypominkami

18.00 - Msza Św. z nauką dla rodzin i odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich

21.00 - Apel Misyjny

Piątek, 17 listopada

Poświęcenie obrazów oraz błogosławieństwo rodzin i osób samotnych

9.30 - odwiedziny w domach zgłoszonych chorych

7.45 - modlitwa i refleksja o Bożym Miłosierdziu

8.00 - Msza Św. z nauką dla rodzin

13.45 - Msza Św. z nauką dla uczniów SP oo. Bernardynów

15.00 - Msza Św. z nauką ogólną; Koronka i Godzinki o Miłosierdziu Bożym

16.15 - Adoracja przy Obrazie Jezu, ufam Tobie

17.00 - różaniec z wypominkami

18.00 - Msza Św. z nauką dla rodzin i zawierzenie parafii

21.00 - Apel Misyjny

Sobota, 18 listopda

7.45 - modlitwa i refleksja o Bożym Miłosierdziu

8.00 - Msza Św. z nauką ogólną i błogosławieństwem misyjnym; poświęcenie Krzyża Misyjnego

15.00 - Koronka i Godzinki o Miłosierdziu Bożym

16.00 - Msza Św. na zakończenie Misji, pożegnanie Obrazu Jezusa Miłosiernego

 

Serdecznie zapraszamy na Odpust ku czci św. Elżbiety Węgierskiej w niedzielę, 19 listopada.

Suma odpustowa z procesją eucharystyczną o godz. 11.30.

Kaznodzieja odpustowy: o. Kazimierz Kowalski

« Zwiń «

ADORACJA I UWIELBIENIE

Adoracja & Modlitwa Uwielbienia     3 września, niedziela, godz. 16.30 Kościół oo. Bernardynów Pankiewicza 15, Łódź  ...
» Rozwiń całość »

Adoracja &

Modlitwa Uwielbienia

 

 

3 września, niedziela, godz. 16.30

Kościół oo. Bernardynów

Pankiewicza 15, Łódź

 

« Zwiń «

DROGA KRZYŻOWA UL. PARAFII 2017

W Wielką Środę 12 kwietnia Msza św. o 18.00 i Droga Krzyżowa ul naszej Parafii do Pomnika Pękniętego Serca. Zapraszamy

TRIDUUM PASCHALNE 2017

Wielka Środa: 18.00 — Msza św. i Droga Krzyżowa ulicami parafii.   TRIDUUM PASCHALNE Spowiedź w Wielki Czwartek, W. Piątek i W. Sobotę: 16.00 - 17.30   Wielki Czwartek: 17.30 — Droga Krzyżowa 18.00 — Msza św. Wieczerzy Pańskiej: pamiątka ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja Pana Jezusa do 22...
» Rozwiń całość »

Wielka Środa:

18.00 — Msza św. i Droga Krzyżowa ulicami parafii.

 

TRIDUUM PASCHALNE

Spowiedź w Wielki Czwartek, W. Piątek i W. Sobotę: 16.00 - 17.30

 

Wielki Czwartek:

17.30 — Droga Krzyżowa

18.00 — Msza św. Wieczerzy Pańskiej: pamiątka ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja Pana Jezusa do 22.00. W tym dniu wierni modlą się za swoich kapłanów.

W czasie adoracji śpiewamy z organistą I cz. Gorzkich Żali.

Adorują Pana Jezusa w Ciemnicy:

20.00 - 21.00: Franciszk. Zakon Świeckich

21.00 - 22.00: Baldachimiarze

 

Wielki Piątek:

8.00 - 17.30 - Adoracja w Ciemnicy

Adorują Pana Jezusa w Ciemnicy:

8.00 - 9.00: Ul.: E. Plater, Głowackiego, Reja, Starosikawska,

9. 00 - 10.00: Siostry Salezjanki

10.00 - 11.00: Siostry Antonianki

11.00 - 12.00: Ministranci, Scholka i gimnazjaliści

12.00 - 13.00: Ul.: Sporna i Smutna

13.00 - 14.00: Ul.: Staszica i Sucharskiego

14.00 - 15.00: Ul.: Nowopolska, Oblęgorska, Obr. Westerplatte, Org. WiN

15.00 - 16.00: Ul.: Bracka, Zmienna, Strykowska,

16.00 – 17.30: Żywy Różaniec

17.30 - Droga Krzyżowa wokół kościoła

18.00 — Liturgia Wielkiego Piątku: Liturgia Słowa, adoracja Krzyża, Komunia Św. i przeniesienie Najśw. Sakramentu do Grobu. Adoracja Pana Jezusa w Grobie do 22.00.

Ofiary złożone przy adoracji Krzyża są przeznaczone na sanktuaria w Ziemi Świętej.

W czasie adoracji śpiewamy z organistą II i III cz. Gorzkich Żali.

Adorują Pana Jezusa w Grobie:

20.00 - 21.00: Franciszkańska Młodzież Oazowa i w ogóle młodzież

21.00 - 22.00: Grupa św. O. Pio i Grupa Pieta

 

Wielka Sobota:

8.00 – 18.00 - Adoracja w Grobie

8.00 - 17.00 - Święcenie pokarmów

Adorują Pana Jezusa w Grobie:

8.00 - 9.00: Siostry Salezjanki

9.00 - 10.00: Ul.: Boya-Żeleńskiego

10.00 - 11.00: Ul.: Chryzantem

11.00 - 12.00: Ul.: Harcerska, Libelta,

12.00 - 13.00: Ul.: Przemysłowa, Widok, Popularna, Oświatowa, Setna

13.00 - 14.00: Rodzice z dziećmi, które przygotowują się do Pierwszej Komunii św. i dzieci szkolne i przedszkolne

14.00 - 15.00: Ul.: Brzeska, Czeremoska, Ściegiennego, Produkcyjna, Łomnicka

15.00 - 16.00: Młodzież wybierzmowana w W. Wtorek i w ogóle młodzież

15.00 - 16.00: Ul.: Wojska Polskiego

16.00 – 17.30: Rycerstwo Niepokalanej

18.00 — Liturgia Wigilii Paschalnej: poświęcenie ognia, orędzie paschalne, liturgia Słowa, odnowienie przyrzeczeń chrztu, liturgia Eucharystyczna i adoracja do 22.00. Przynosimy świece na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Adorują Najśw. Sakrament:

20.00 - 21.00: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

21.00 - 22.00: Grupa Charytatywna

 

Wielkanoc:

6.oo – Rezurekcja. (nie będzie Mszy św. o 7.00 w Zmartwychwstanie) Pozostałe Msze św. w Zmartwychwstanie i w Poniedziałek Wielkanocny jak w każdą niedzielę.

Jako duszpasterze życzymy owocnego przeżycia Rekolekcji i Misterium Paschalnego: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa i wiele prawdziwych radości od Pana życia i śmierci

OO. Bernardyni

« Zwiń «

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 26 - 29 MARCA 2017 R.

      ZAPROSZENIE NA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE     w Parafii św. Elżbiety i bł. Anastazego w Łodzi   26 - 29 marca 2017 r.   IV NIEDZIELA W. POSTU - 26 MARCA 7.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich 8.30 - Msza św. z udziałem grup parafialnych 9.30 – Droga Krzyżowa (prowadzi wierny świecki) 10...
» Rozwiń całość »

 

 

 

ZAPROSZENIE NA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 

 

w Parafii św. Elżbiety i bł. Anastazego w Łodzi

 

26 - 29 marca 2017 r.

 

IV NIEDZIELA W. POSTU - 26 MARCA

7.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

8.30 - Msza św. z udziałem grup parafialnych

9.30 – Droga Krzyżowa (prowadzi wierny świecki)

10.00 - Msza św. z udziałem młodzieży

11.30 - Msza św. z udziałem dzieci

13.00- Msza św. z nauką dla wszystkich

17.30 - Gorzkie Żale (bez kazania)

18.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

 

PONIEDZIAŁEK – 27 MARCA

6.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich

8.00 - Msza św. dla wspólnot działających przy parafii

8.45 – Rekolekcje dla młodzieży szkolnej

14.45 – Koronka do Miłosierdzia Bożego o nawrócenie obojętnych parafian

15.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

17.30 – Rekolekcyjna Droga Krzyżowa o nawrócenie obojętnych parafian

18.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

 

WTOREK - 28 MARCA

6.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich

8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

8.45 – Rekolekcje dla młodzieży szkolnej

14.45 - Koronka do B. Miłosierdzia w int. rodzin

15.00 - Msza św. z nauką dla starszych i chorych z namaszczeniem i błogosławieństwem lourdzkim

17.30 – Droga Krzyżowa w int. rodzin

18.00 - Msza św. z nauką dla rodzin

 

ŚRODA - 29 MARCA (Komunia św. generalna i błogosławieństwo rekolek. z odpustem zupełnym)

6.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich

8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

8.45 – Rekolekcje dla młodzieży szkolnej

14.45 – Rekolekcyjna Koronka do Miłosierdzia B.

15.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

17.30 – Rekolekcyjna Droga Krzyżowa

18.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

 

 

Spowiedź Rekolekcyjna podczas wszystkich Mszy św.

 

 

Rekolekcje wygłosi O. Gracjan Kubica z Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

Ofiary zbierane na tacę od poniedziałku do środy będą przekazane O. Rekolekcjoniście jako wyraz naszej wdzięczności na potrzeby jego wspólnoty zakonnej

 

Zapraszają OO. Bernardyni

« Zwiń «

PIELGRZYMKA NA LUBELSZYZNĘ 27- 28 MAJA 2017 R.

Jest organizowana przez parafię dwudniowa pielgrzymka do Kazimierza Dolnego, Wąwolnicy, Zamościa, Radecznicy i Sandomierza. Termin 27 i 28 maja (sobota i niedziela). Koszt za przejazd i nocleg 130 zł. Zapisy u o. Sylwestra do końca marca.Zapis ważny gdy wpłacimy zaliczkę przynajmniej 50 zł.  ...
» Rozwiń całość »

Jest organizowana przez parafię dwudniowa pielgrzymka do Kazimierza Dolnego, Wąwolnicy, Zamościa, Radecznicy i Sandomierza. Termin 27 i 28 maja (sobota i niedziela). Koszt za przejazd i nocleg 130 zł. Zapisy u o. Sylwestra do końca marca.Zapis ważny gdy wpłacimy zaliczkę przynajmniej 50 zł. 

« Zwiń «