KANCELARIA

Kancelaria jest czynna:

w dni powszednie
od 8.30 do 9.30

i od 17.00 do 18.00


w czasie wizyty kolędowej tj. od 2 do 31 stycznia 
od 8.30 do 10.00
oprócz sobót, niedziel i uroczystości.


W sprawach pilnych po uzgodnieniu z kapłanem


Tel. do parafii: (42) 656-77-74
E-mail: bernardyni@wp.pl

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SAKRAMENTÓW ORAZ SPRAW Z NIMI ZWIĄZANYCH

 1. Sakrament Chrztu św.

  Katechezy przed chrztem świętym dziecka dla rodziców i chrzestnych w naszym kościele  w ostatnią sobotę lutego, maja, sierpnia i listopada po Mszy św. wieczornej rozpoczynającej się o godz. 18.00.

  Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców.
  Uprzejmie informujemy parafian, że sakramentu chrztu św. udzielamy w I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13.00.
  Na 2 tygodnie przed terminem Chrztu św. należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej, aby zapisać dziecko, które ma być ochrzczone. Do chrztu mogą zgłaszać dzieci rodzice, a przynajmniej jedno z nich.
  Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi św. i w czasie Mszy św. przyjąć Komunię św.

  Potrzebne są następujące dokumenty:
  1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC
  2.  Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka (chodzi przede wszystkim o datę i parafię zawarcia ślubu)

  3. Jeżeli chrzest ma być poza swoją parafią, rodzice dostarczają stosowną zgodę od proboszcza parafii swojego zamieszkania, a nie zameldowania.
  4. Dokładne dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania) oraz zaświadczenie z ich parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

  Kto może pełnić funkcję rodziców chrzestnych?
  1. Kto ukończył 16 lat
  2. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą (m. in. nie mieszka z kobietą bez ślubu kościelnego) i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
  3. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.
  4. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
  5. Uczestniczy w niedziele i święta we Mszy św. i systematycznie przystępuje do  spowiedzi i Komunii św.

   

  Kto nie może pełnić funkcji rodziców chrzestnych? 
  1. Żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego.
  2. Młodzież, która nie uczęszcza na katechezę.
  3. Obojętni religijnie i nie mający nic wspólnego z Kościołem
  4. Prowadzący gorszący tryb życia.
  5. Apostaci - ci, którzy formalnie odeszli z Kościoła

 

 1. Sakrament małżeństwa - informacje dla narzeczonych
  1. Narzeczeni zgłaszają zamiar zawarcia sakramentu małżeństwa w parafii narzeczonej lub narzeczonego na 3 miesiące przed planowanym ślubem. 
  2. By dokonać rezerwacji terminu ślubu można się zgłosić do kancelarii już wcześniej - nawet do 1 roku.
  3. Aby zawrzeć małżeństwo narzeczeni powinni mieć ukończone 18 lat.
  4. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa: katechizacja z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej, kurs przedmałżeński, dwukrotne zgłoszenie się w poradni życia małżeńskiego przez oboje narzeczonych, odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej: pierwsza po wygłoszeniu zapowiedzi, druga tuż przed ślubem i przystąpienie do Komunii św. w dniu ślubu. 
  5. Świadkiem na ślubie może być osoba dorosła używająca rozumu.
  6. Wszelkie inne sprawy związane z przygotowaniem do ślubu są omawiane w kancelarii z O. Proboszczem lub O. Wikarym.

  W kancelarii wymagane są następujące dokumenty: 
  1. Metryka chrztu św. z zaznaczeniem, że do ślubu i nie starszą niż 3 miesiące
  2. Świadectwo bierzmowania
  3. Świadectwo ukończonej katechizacji
  4. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  5. W przypadku małżeństwa konkordatowego z wyprzedzeniem 3 miesięcznym dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego narzeczonej lub narzeczonego
  6. Ubiegający się o powtórne zawarcie sakramentu małżeństwa przynoszą akt zgonu współmałżonka lub inny dokument potwierdzający możliwość zawarcia małżeństwa
  7. Dowód osobisty

 

 1. Pogrzeb

 2. Jeśli pogrzeb jest na cmentarzu komunanum na Dołach to Msza św. pogrzebowa (bez ciała lub prochów)  może być np. godzinę wcześniej w naszym kościele a później przejście lub przejazd i zakończenie ceremoni żałobnej na cmentarzu.

 3. Jeżeli pogrzeb jest na innym cmentarzu komunalnym lub niekatolickim to wtedy Msza św. pogrzebowa jest w innym terminie u nas w kościele.

 4. Jeśli zaś pogrzeb jest na cmentarzu katolickim to Msza św. pogrzebowa jest w kaplicy danego cmentarza.

 5.  
 6.  
 7. Po załatwieniu wszystkich spraw związanych ze zgonem w odpowiednich urzędach, zgłaszamy pogrzeb w kancelarii parafialnej przedkładając następujące dokumenty:
  1. Akt zgonu wydany przez USC
  2. Ewentualne zaświadczenie o przyjętych sakramentach św.
  3. Skierowanie z cmentarza, na którym jest parafia, data i godzina pochowania.
  4. Pozwolenie na pochowanie poza własną parafią.
  5. Jeżeli ciało zostało skremowane, należy to w kancelarii zaznaczyć.

  Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:
  1. Notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy. To ci, którzy porzucili wiarę chrześcijańską, dopuścili się herezji lub schizmy, postawili siebie poza Kościołem i dlatego nie mają prawa do pogrzebu kościelnego.
  2. W naszych polskich warunkach czasami zdarzają się odejścia katolików do innych wyznań lub jeszcze częściej do różnego rodzaju sekt, np. do Świadków Jehowy. Wówczas osoby takie pozbawiają siebie prawa do pogrzebu kościelnego.Czasami jednak zdarzają się sytuacje, że jakiś ochrzczony notorycznie nie uczestniczy w sakramentach Kościoła (Spowiedź św., Eucharystia…). Notoryczne jednak nie praktykowanie nie jest dowodem na apostazję.
  3. Inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych (kan. 1184)   Mówiąc o jawnych grzesznikach, należy mieć na uwadze przede wszystkim tych, którzy jawnie i publicznie żyli w związkach niesakramentalnych, w konkubinacie itp.
  4. W przypadku ślubów cywilnych, jeśli osoby takie nie mogą zawrzeć ślubu kościelnego z powodu przeszkody poprzedniego węzła, nie powinno to być jedynym motywem odmowy pogrzebu kościelnego. Powinny na to złożyć się jeszcze inne, dodatkowe elementy, np. notoryczne niepraktykowanie, nieprzyjmowanie kolędy, nieuczęszczanie dzieci na lekcje religii.
  5. Kanon 1184 § 1 podkreśla bardzo ważny element – odmawia się pogrzebu tylko wtedy, gdy dana osoba nie wyraziła przed śmiercią żadnych oznak pokuty. Sytuacja zmienia się, gdy ktoś przed śmiercią wyspowiadał się i otrzymał rozgrzeszenie. Do oznak pokuty można zaliczyć jednak również: prośbę o kapłana, nawet gdyby nie zdążył przybyć, ucałowanie krzyża, wzbudzenie aktu żalu, uczynienie znaku krzyża itp. O oznakach pokuty może zaświadczyć nawet jedna wiarygodna osoba. Dlatego duszpasterz przed odmową pogrzebu powinien upewnić się, czy czasami nie było jakichkolwiek oznak pokuty.
  6. Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia Mszy świętej pogrzebowej (kan. 1185) . Nie oznacza to jednak, że nie wolno odprawiać za tego zmarłego jakiejkolwiek Mszy św. Wolno, a nawet należy odprawiać Msze św. w intencji tego zmarłego, ale nie może to być Msza św. pogrzebowa.
  7. Należy również pamiętać, że odmowa pogrzebu kościelnego nie może wiązać się z odmową miejsca na cmentarzu parafialnym, chyba, że w danej miejscowości znajduje się inny cmentarz, np. komunalny. Każdy człowiek ma prawo do pogrzebu, chociażby nie odbywał się on według ceremonii kościelnej i w obecności kapłana. 
  8. Samobójcom nie odmawia się pogrzebu katolickiego, chyba, że zostało to uczynione z pogardą dla życia i Kościoła. 
  9. Dzieci zmarłe w wyniku poronienia mają prawo do pochowania. Rodzice dziecka mają prawo otrzymać akt zgonu i pochować dziecko, dlatego powinni ten fakt zgłosić w USC w ciągu 3 dni.