WSPÓLNOTA

O. Sylwester (Marcin) Skirliński - gwardian klasztoru i proboszcz parafii
O. Sylwester (Marcin) Skirliński
O. Alfred (Łukasz) Ciupa - wikariusz klasztoru i parafii, katecheta
O. Norbert (Stanisław) Banaszek - asystent FZŚ
O. Norbert (Stanisław) Banaszek
O. Henryk Hajzler - kapelan Sióstr Antonianek od Chrystusa Króla
O. Ireneusz (Jarosław) Urban - kapelan Szpitala Dziecięcego
O. Amos Smolarek - katecheta
O. Bonawentura Wierzejewski - katecheta
Br. Maksym (Jerzy) Zemanek - zakrystian
Br. Maksym (Jerzy) Zemanek
O. Juwenalis (Zbigniew) Andrzejczak - dyrektor KLO i G
O. Bartosz (Przemysław) Stankiewicz - prefekt i pedagog KLO i G